APYKAKLE


Jai reikia 40 g baltų vilnonių siūlų. Neriama 2,0 numerio vąšeliu iš 4 siūlų. Apykaklei nuneriama 90 akių pynelė.
1 eilė — j kiekvieną pynelės kilpą stulpelis su užmetimu;
2 eilė — *2 stulpeliai su užmetimu, 1 pynelės kilpa*;
3 eilė — *1 stulpelis su užmetimu, *1 pynelės kilpa, 1 stulpelis su užmetimu”
4 eilė — 2 stulpeliai su užmetimu, 1 pynelės kilpa, 2 stulpeliai vi užmetimu, *2 pynelės kilpos, pialeidus dvi pynelės kilpas, 1 ilulpelis su užmetimu, 2 pynelės kilpos, 1 stulpelis su užmetimu, i pynelės kilpos, 2 stulpeliai su iižmetimu, 1 pynelės kilpa, 2 \hilpeliai su užmetimu*;
5 eilė — 2 stulpeliai su užmetimu, 1 pynelės kilpa, 2 stulpeliai lu užmetimu,* 3 pynelės kilpos, | praeitos eilės stulpelį 1 stulpelis su užmetimu, 3 pynelės kilpos, 1 stulpelis su užmetimu, 3 pynelės kilpos, 2 stulpeliai su u/metimu, 1 pynelės kilpa, 2 •.lulpeliai su užmetimu*;
6 eilė — *2 stulpeliai su užmetimu, 1 pynelės kilpa, 2 stulpeliai IU užmetimu, 2 pynelės kilpos, I žemas stulpelis j apatinės eilės vidurinę pynelės kilpą, 2 py-
nelės kilpos, 1 stulpelis su užmetimu, 3 pynelės kilpos, 1 stulpelis su užmetimu, 2 pynelės kilpos, 1 žemas stulpelis j apatinės eilės vidurinę pynelės kilpą, .2 pynelės kilpos*;


All comments of post - "APYKAKLE":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Comments are currently closed.

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!