PRIEKYJE UŽSEGAMAS MEGZTINIS SU NEDIDELIU KAKLO IŠKIRPIMU

46 dydžiui reikia 500 g vilnonių siūlų. Mezgama po 7 siūlus 2,5 numerio paprastais ilgais ir žiediniais virbalais.
Megztinis mezgamas nuo viršaus nesiūtu reglanu ir be šoninių siūlių.
Mezgimo raštai: 1) nukeltų akių stulpeliai , 2) ilgų akių „eglutė”, 3) dvigubas mezgimas .

Ilgų akių „eglutei” išmegzti apmetamos 22 akys:
1 eilė — *1 geroji, išmezgamos 2 ilgos
akys kiekviena su dviem užmetimais 2 gerosios*;
2 eilė — *2 išvirkščiosios, 2 ilgos akys
nukeliamos nemezgant, siūlas viršuje, 1 išvirkščioji*;
3 eilė — *1 geroji, 2 ilgos akys nuke-
liamos nemezgant, siūlas apačioje, 2 gerosios*;
4 eilė—*1 išvirkščioji, 2 akys keičia-
mos vietomis (pirmoji akis eina viršuje). Sukeitus akis, jos išmezgamos išvirkščiai. 2 sekančios akys vėl keičiamos vietomis (antroji iš jų eina viršuje). Sukeitus akis, jos išmezgamos išvirkščiai*. Kartojama nuo 1 eilės. Apykaklei apmetama 160 akių ir mezgama dvigubu mezgimu 4 eiles ir 4 cm nukeltų akių stulpeliais.
Po to mezgama eilė iš gerosios mezginio pusės, paskirstant akis reglanui ir pažymint „takelius” kitos spalvos siūlais: 13 akių užsegimo kraštui, kuris ir toliau mezgamas nukeltų akių stulpeliais, 21 geroji (skvernas), 2 išvirkščiosios (reglano „takelis”), 22 gerosios (rankovė), 2 išvirkščiosios („takelis”), 40 gerųjų (nugara), 2 išvirkščiosios („takelis”), 22 gerosios (rankovė), 2 išvirkščiosios („takelis”), 21 geroji (skvernas) ir 13 užsegimo krašto akių. Iš išvirkščiosios mezginio pusės visos akys mezgamos pagal raštą.
Paskirsčius akis, reglano „takeliai” mezgami išvirkščiosiomis akimis, užsegimo kraštai — nukeltų akių stulpeliais o visos kitos akys — ilgų akįų „eglute”
Kiekvienoje geroje eilėje iki pažasties prieš ir po kiekvieno „takelio” (8 vietose) dedamos akys, išmezgant po vieną akį iš tarpo tarp akių .
Kaklo išlenkimas daromas 4 kartus, kas antra geroji eilė, paliekant neišmegztas užsegimo krašto akis.
Iki pažasties mezgama 26 gerosios eilės, pridedant akis. Po to pirmiausia nu-mezgamos rankovės. Ant atskiro virbalo surenkamos vienos rankovės akys (,,takeliai” paliekami prie nugaros ir skvernų), iš abiejų pusių pridedama po 5 akis ir mezgama ilgų akių „eglute”, palaipsniui rankovę siaurinant. Gerosios eilės pradžioje ir gale sumezgama po 2 akis kartu.
Taip akys leidžiamos kas antra ir trečia geroji eilė.
Rankogaliui lieka 50 akių, kurios mezgamos 5 cm nukeltų akių stulpeliais.
Numezgus abi rankoves, ant vieno virbalo surenkamos skvernų ir nugaros akys. Pažastyse pridedama po 10 akių ir mezgama 28 cm ištisai ilgų akių „eglute”, po to — 5 cm nukeltų akių stulpeliais, ir mezginys užbaigiamas,
Kilpos sagoms daromos kas 7 cm, tik tarp pirmųjų dviejų yra 3 cm tarpas.
Numezgus megztinį, rankovės susiuvamos, užsegimo kraštai ir apykaklė ap neriami vąšeliu „vėžio žingsniu” .


All comments of post - "PRIEKYJE UŽSEGAMAS MEGZTINIS SU NEDIDELIU KAKLO IŠKIRPIMU":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Comments are currently closed.

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!