RAŠTUOTA BLIUZELE REGLANO RANKOVĖMIS


48 dydžiui reikia 500 g smėlio spalvos, 50 g raudonų ir 50 g juodų vilnonių siūlų. Mezgama po 7 siūlus 2,5 numerio virbalais (paprastais ilgais ir žiediniais).
Mezgama nuo apykaklės plokščiuoju mezgimu, viena detale. Siūlė eina per vieną reglano „takelį” tarp nugaros ir rankovės.

Visas megztukas mezgamas paprastuoju mezgimu (geroji pusė — gerosiomis akimis, išvirkščioji — išvirkščiosiomis), o megztuko apačia, rankogaliai ir dviguba apykaklė — sukryžmintų akių stulpeliais .
Apykaklei apmetamos 179 akys. Pirmoji eilė mezgama išvirkščiosiomis akimis (tai bus išvirkščioji mezginio pusė). Toliau mezgama sukryžmintų akių stulpeliais. Kad siūlė būtų kuo mažiausiai pastebima, iš gerosios mezginio pusės 2 kraštinės (virbalo pradžioje ir pabaigoje) akys mezgamos išvirkščiai. Numezgus 6 cm, apykaklės priekyje, t. y. iš-mezgus 115 akių iš gerosios, mezginio pusės, padaroma kilpa iš 8 akių (taip, kaip daroma kilpa sagai; šiuo atveju ji reikalinga įverti pynutei). Po to vėl mezgama 6 cm sukryžmintų akių stulpeliais. Tada mezginys sulenkiamas (išvirkščioji pusė palieka viduje) ir viršutinis kraštas sumezgamas su apatiniu: viena akis imama nuo viršutinio krašto (iš tų akių, kurios ant virbalo) ir viena akis nuo apatinio krašto ir sumezgamos kartu gerai iš apačios. Taip mezgama visa eilė. Apykaklė pasidaro dviguba.
Numezgus apykaklę, akys skirstomos reglanui: 1 kraštinė, 1 akis „takeliui”, 56 akys nugarai, 2 akys „takeliui”, 28 akys rankovei, 2 akys „takeliui”, 57 akys priekiui, 2 akys „takeliui”, 28 akys rankovei, 1 akis „takeliui” ir 1 kraštinė. Vienas reglano „takelis” suskaldytas — per jį eis siūlė. Taip paskirsčius akis ir pažymėjus reglano „takelius” spalvotais siūlais, mezgama toliau. „Takelių” akys mezgamos išvirkščiosiomis akimis, o visos kitos — paprastuoju mezgimu.


All comments of post - "RAŠTUOTA BLIUZELE REGLANO RANKOVĖMIS":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Comments are currently closed.

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!