SIJONUKAS 4 METŲ MERGAITEI

Sijonukui reikia 100 g melsvų Ir 30 g baltų vilnonių ar „iriso” vidutinio storio siūlų. Jis mezgamas 2,5 numerio virbalais iš 2 lygių dalių.
Pradedama megzti nuo apačios., Melsvais siūlais apmetamos 82 akys, ir 5 eilės mezgamos ripsiniu (, 4 eilės — paprastuoju mezgimu. Paskui imamas baltas siūlas ir mezgamas „bantelių” raštas (iš gerosios pusės):

1 eilė — 4 akys gerosios, * 5 užmetimai (siū-
las 5 kartus užsukamas ant dešiniojo virbalo), 10 gerųjų akių *;
2 eilė — mezgama gerosiomis akimis, o užme-
timai nuleidžiami nuo virbalo ir gauta kilpa paliekama apačioje (gerojoje mezginio pusėje);
3 eilė — mezgama melsvais siūlais gerosiomis
akimis;
4 eilė — (iš išvirkščiosios pusės melsvu siūlu)
1 geroji akis, 2 užmetimai, 1 geroji akis, 1 užmetimas, 1 geroji akis, 1 užmetimas, * 5 gerosios akys, 1 užmetimas, 1 geroji akis, 1 užmetimas, 1 geroji akis, 2 užmetimai, 1 geroji akis, 2 užmetimai, 1 geroji akis, 1 užmetimas, 1 geroji akis, 1 užmetimas *;
5 eilė — visos akys gerosios, užmetimai nuo
virbalo nuleidžiami;
6 eilė — visos akys gerosios;
7 eilė — mezgama baltais siūlais kaip 1 eilė;
8 eilė — kaip 2 eilė (baltu siūlu).
Iš gerosios pusės baltų siūlų kilpos 2 kartus surišamos, ir gaunami „banteliai”.
4 eilės mezgamos melsvais siūlais paprastuoju mezgimu, 1 eilė (iš gerosios pusės) — baltais siūlais gerai, 1 eilė (iš. išvirkščiosios pusės) — gerai, 3 eilės — paprastuoju mezgimu ir 1 eilė (Iš išvirkščiosios pusės) — gerai. Toliau 4 eilės mezgamos paprastuoju mezgimu melsvais siūlais, ir kartojamas „bantelių” raštas. Po to mezgama melsvais siūlais: 9 eilės paprastuoju mezgimu, 3 eilės ripsiniu mezgimu (pradedant iš išvirkščiosios pusės), 10 eilių paprastuoju mezgimu, 1 eilė (iš gerosios pusės) išvirkščiosiomis akimis, 9 eilės paprastuoju mezgimu. Užbaigiama 6 eilių paprastųjų stulpelių (1 geroji, 1 išvirkščioji) juosme-nėliu.
Susiuvus sijonėlį, iš išvirkščiosios pusės prie juosmens zigzagu prisiuvama siaura guma.


All comments of post - "SIJONUKAS 4 METŲ MERGAITEI":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Comments are currently closed.

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!