SUKNELĖ SU IŠKIRPTE

46 dydžiui reikia 700 g siūlų. Mezgama po 6 siūlus 2,5 numerio virbalais. Mezgimo raštai: 1) paprastasis mezgimas (geroji pusė — gerosiomis akimis, išvirkščioji — išvirkščiosiomis) ir 2) kiau-raraštis raštas.

Kiauraraščio rašto pavyzdėliui apmetama 20 akių:
1 eilė — (iš gerosios mezginio pusės)
*1 užmetimas, 2 akys išmezgamos taip: pirma išmezgama antroji akis gerai iš apačios (žr. „Mezgimo būdai”, 15 pav.), po to, nenuimant išmegztos akies nuo virbalo, išmezgama pirmoji akis taip pat gerai iš apačios. Tada abi akys numetamos nuo kairiojo virbalo*;
2 eilė — *1 išvirkščioji, 2 akys (akis ir
užmetimas) sumezgamos kartu išvirkščiai*.
Kartojamos tos dvi eilės.
Pastaba. Iš pradžių išmezgant antrąją akį, ji ištraukiama gana ilga, o pirmoji akis — normalaus ilgio. Taip mezgimas atrodo dailesnis.
Nugara pradedama megzti nuo apačios. Apmetama 70 akių ir mezgama kiauraraščiu raštu iki talijos 62 cm. Tada iš išvirkščiosios mezginio pusės išmezgama eilė, nesumezgant po 2 akis, kaip reikalauja raštas, o išmezgant kiekvieną akį ir užmetimą atskirai išvirkščiosiomis akimis. Gaunamos 104 akys. Toliau iki pažasties (21 cm) mezgama paprastuoju mezgimu. Toje vietoje nugaros plotis turi būti 46 cm. Pažastims iš abiejų šonų nuleidžiama po 10 akių tokia tvarka: 3, 2, 1, 1, 1 kas antra eilė ir dar 2 kartus po 1 akį kas ketvirta eilė. Toliau mezgama tiesiai iki kaklo išėmimo.


All comments of post - "SUKNELĖ SU IŠKIRPTE":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Comments are currently closed.

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!