VIRBALAIS MEGZTA ŽIEMINĖ KEPURE


58 dydžiui reikia 180—200 g storų naminių vilnonių siūlų. Kepurė mezgama dviem 3 numerio virbalais.
Pradedama megzti nuo snapelio plonesniais siūlais. Jam apmetamos 56 akys, ir mezgama dvigubu krašteliu . Pradedant megzti, akys padalijamos pusiau ir pažymimas vidurys. Mezgant pirmą eilę, po vidurio išmezgamos 7 akys, ir grįžtama atgal. Antroje eilėje po vidurio vėl išmezgamos 7 akys, ir grįžtama atgal. Trečioje eilėje nuo vidurio išmezgamos 9, ketvirtoje eilėje — 9, penktoje-šeštoje eilėse — po 10 akių, ir grįžtama atgal. Toliau vienoje eilėje išmezgama 2 akim daugiau, o kitoje—1 akim daugiau. Taip mezgama, kol išmezgamos visos snapelio akys.

Numezgus snapelį, virbalas ištraukiamas. Apatinės snapelio pusės akys surenkamos ir visos nuleidžiamos. Viršutinės pusės akys surenkamos ant virbalo, ir, iš abiejų šonų uždėjus po 36 storesnio siūlo akis, kepurė mezgama toliau. 4 eilės mezga-mds paprastuoju stulpeliu (1 geroji, 1 išvirkščioj i), o po to — anglišku stulpeliu .
Nuo paprastojo stulpelio numezgus 8 cm, pradedamas aukštinti kepurės priekis. Pirmoje eilėje iki galo neišmezgama 20 akių, ir grįžtama atgal, antroje eilėje iki galo neišmezgama 20 akių. Po to dvi eilės mezgamos iki galo ir vėl dvi eilės — iki galo neišmezgant po 30 akių, ir vėl mezgama iki galo. Numezgus 10 cm, 2 cm mezgama paprastuoju stulpeliu, po *o kepurė siaurinama. Prieš mezginio vidurj 2 akys sumezgamos kartu gerai iš apačios, 1 akis geroji, 2 akys sumezgamos kartu gerai iš viršaus. Taip pat mezgama ir kepurės užpakalinė dalis. Kiekvieno virbalo pabaigoje iš gerosios pusės sumezgama po 2 akis kartu gerai iš viršaus. Taip numezgus 4 cm, vienoje eilėje visos akys sumezgamos po dvi.


All comments of post - "VIRBALAIS MEGZTA ŽIEMINĖ KEPURE":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Comments are currently closed.

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!